Gwefan Ysgol Beuno Sant Y Bala Website

Home Staff Eglwys/Church Newyddion/News Ffybs Datganiad Flyer Cylch-lythyr Y Corff Llywodraethol/Governing BodyCroeso i wefan Ysgol Beuno Sant

 

Gwefan Ysgol Beuno Sant

Heol Y Castell,

Y Bala,

Gwynedd

LL23 7UU

Rhif Ffon : 01678 520710

Cyswllt e bost :     pennaeth@beunosant.gwynedd.sch.uk